Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Content Małgorzata Nowak, ul. Konopnickiej 5/73, 85-124 Bydgoszcz, NIP 9720211787, REGON 092423269 e-mail: poczta@nowinkimedyczne.pl, tel.: +48 698561441. Adres naszej strony internetowej to: https://nowinkimedyczne.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Dbamy o twoją prywatność i dlatego w oparciu o przepisy rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, informujemy Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane przez naszą stronę internetową.

Przetwarzamy dane, które podajesz. Dane przetwarzamy w celu realizacji usług, w tym sprzedaży produktów, a także w celach marketingowych I innych, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody.

1. Podczas przeglądania naszej witryny, będziemy zbierać następujące informacje:

  • Lokalizacja
  • adres IP
  • przeglądarka

Będziemy również używać plików cookie podczas przeglądania naszej witryny: https://nowinkimedyczne.pl/polityka-plikow-cookies-eu/

2. Gdy zamawiasz reklamę, poprosimy cię o podanie informacji zawierających: nazwę firmy, adres, NIP, e-mail, telefon, dane płatności lub karty. Będziemy wykorzystywać te informacje w poniższych celach:

– Odpowiadanie na twoje zgłoszenia, w tym reklamacje

– Procesowanie płatności i zapobieganie oszustwom

– Spełnienie zobowiązań prawnych

– Ulepszanie oferty bloga

– Wysyłanie informacji marketingowych, jeśli zgodzisz się na ich otrzymywanie

3. Jeśli zamówisz reklamę, zachowamy twoje imię i nazwisko, adres, NIP, e-mail oraz numer telefonu, które będą wykorzystane przy składaniu następnych zamówień.

4. Ogólnie informacje są przechowywane tak długo, jak potrzebujemy informacji dla celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy, i jesteśmy prawnie zobowiązani do dalszego przechowywania. Na przykład przechowujemy informacje o zamówionych reklamach przez 3 lata dla celów podatkowych i księgowych. Obejmuje to imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres e-mail oraz adres fizyczny.

5. Będziemy również przechowywać komentarze i opinie, jeśli zdecydujesz się je napisać.

6. Dane osobiste są również generowane jako efekty uboczne procesów technicznych takich jak formularze kontaktowe, komentarze, ciasteczka, systemy statystyk czy osadzone materiały ze stron zewnętrznych.

7. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

8. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

9. Blog może zawierać reklamy dostarczane przez strony trzecie. Reklamodawcy mogą gromadzić dane za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia.

Kto z ma dostęp do danych

Administrator ma dostęp do informacji, które nam podajesz. Na przykład do:

  • szczegóły zamówień reklam, takie jak rodzaj i format reklamy,
  • data zamówienia,
  • Informacje o klientach, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail i informacje dotyczące fakturowania.

Nasz zespół ma dostęp do tych informacji, aby obsługiwać zamówienia oraz oferować wsparcie.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Wszelkie dane osobowe gromadzone są na Blogu na zasadzie pełnej dobrowolności.

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie zamówienia reklamy jest wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu realizacji zamówienia. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie na temat sposobu korzystania z Bloga, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Bloga oraz w celu tworzenia statystyk.

Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień reklam i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży.

Sposoby zbierania danych osobowych

W chwili odwiedzania Strony Internetowej, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty, w szczególności:

– adres IP,

– rodzaj systemu operacyjnego,

– rodzaj/typ przeglądarki.

Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie: za pomocą formularza zamówienia, poczty e-mail, Za pomocą tych środków może Pani/Pan przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:

– płeć

– imię i nazwisko,

– nazwę firmy

– NIP

– adres e-mail,

– nr telefonu,

– adres zamieszkania.

Dane osobowe możemy przetwarzać w celach:

– składanie I realizacja zamówienia reklamy

– realizacja procesu sprzedaży,

– rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji

– bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami

– marketingu

– w odpowiedzi na zapytanie

– dla celów statystycznych

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz naszą pocztę internetową, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Osadzone treści z innych witryn

Witryna może zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla Klientów i Użytkowników strona może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Blog może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Bloga.

Z kim dzielimy się danymi

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom nieuprawnionym do tego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W celu obsługi i zapewnienia funkcjonowania bloga oraz realizowania procesu reklamowego dane witryny udostępniane są następującym podmiotom:

– obsługa bloga i Administrator

– dostawca usługi hostingowej – Atthost (AttHost Sp. z o.o., Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35,
lok. 1, wej. nr 2, 09-407 Płock )

– obsługa płatności – dostawcy usług płatniczych

– podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dla użytkowników którzy wykupili reklamę na naszym blogu, przechowujemy informacje nadesłane mailem lub innym sposobem komunikacji.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz edycja Twojej reklamy zakończyła się możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, księgowych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Jak chronimy twoje dane?

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Nasza witryna stosuje protokół bezpieczeństwa SSL oraz wewnętrzne metody ochrony danych osobowych. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z danymi osobowymi.

Kontakt z nami

Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

Kontakt w kwestiach związanych z prywatnością: mail z tytułem „prywatność” poczta@nowinkimedyczne.pl